අනාවැකි

සත්‍යවු අනාවැකි

අනාවැකියක් කීමට බොහෝ දෙනෙකුට හැකියාව ඇත. එහෙත් වටිනාම දෙය කියන අනාවැකි සත්‍ය වීමයි.

පවසන අනාවැකි සියල්ලම සත්‍යවේනම් එය පරමාත්මීය මනසකින් පමණක්ම කල හැක්කකි.

මෙහි ඇත්තේ එවන් සත්‍ය වු අනාවැකිය.

4.2 5 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »

You cannot copy content of this page

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x