ඔබේ දුවට පුතාට යෙදු නම සුභමදැයි ඔබම බලන්න..

අළුත උපන් දරුවකුගේ වේලාපත්කඩයට අනුව අතැම්හු ලග්නයටද ඇතැම්හු දිනයටද ඇතැම්හු නැකතටද ඇතැම්හු පාදයටද නාමක්‍ෂර සපයා දෙති.  එහෙත් නිවරදිම ක‍්‍රමය මෙය නොවේ යැයි ඔබ නොදන්නවා විය යුතුය . එය කෙසේ වෙතත් ලබා දුන් නාමක්‍ෂර මුල් කොට තම දරුවාට යෙදු නම සුභමදැයි කියා ඔබට විස්වාසද ?

නමක් පට බැදීම යනු ඉතා ගැඹුරු ශාස්ත්‍රීය කරුණකි. එම නමට සුභ ගණ බන්ධනයක් මෙන්ම බලවත් සීහුමක් පැවතීය යුතුය. ඔබ ඔබේ දරුවා රජෙකු කරන්නට වෙර දරද්දී වැඩි පුරම කියවෙන නාමයෙන් දෙන බලය කම්කරුවෙකු හා සමනම් ඔබේ බලාපොරොත්තු බිද වැටෙනු ඇත.

පහතින් දක්වා ඇත්තේ අසුභ ගණ බන්ධනයන් හා දුබල බලයන් සහිත නාමයන්ය . හෙල දරුවෙකුට නමක් පට බදින්නට පෙර එය සුභද අසුභද කියා ඔබම බලා ගන්න.

English NameSinhala NameMeaning
Aaryaආර්යා
Aavinආවින්
Adheeshaඅදීෂ
Adithyaඅදිත්ය
Akashඅකාෂ්
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
AkashAkash
Basiluබසිලු
Bihanduබිහදු
Bimanyaබිමන්යා
Binathබිනත්
Budminaබුද්මින
Chamathkaචමත්කා
Chamiruචමිරු
Chanaraචනාරා
Chenaraචෙනාරා
Chenayaචෙනායා
Translate »
You cannot copy content of this page