කාලයාත‍්‍රා

අප මේ විශ්වය තුළ නොනවතින ගමනක යෙදෙමින් සිටින ජීවින් පිරිසක්..

එක් භවයක් තුළ ගෙවා නොදමන ණය ගෙවීම වෙනුවෙන් අප නැවත නැවතත් උපදිනවා.

උත්පත්තියත් සමගම අපේ සමස්ථ ජීවිතයම ලියවෙන්නේ එම ණය ගෙවීම වෙනුවෙන්ම පමණයි..

මෙය විරකාව්‍යයක් හෝ මන:කල්පිතයක් නොවෙයි.

එය සත්‍ය සිදුවීම් පෙළක එක්තැන් කිරීමක්….

මේ තුළ ලියවෙන සිදුවීම් සියල්ල ආශ‍්‍රමයේ අම්මාගේ ආත්මයන් හී පෙළ ගැස්මයි.

මෙය ලියවෙන්නේ සමාජයට බොහෝ දේ අවබෝධ කොට දීම උදෙසායි.

22 09 2020
ක්‍රිස්ටිනා ( සසර ගමනක ඇරඹුම 7 )

සත්ථාගේ ආත්මයෙන් පසු වසර අටසිය අසූ නමයකට පසු එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1887 දී පවරා යලි ඉපදේ. ඒ ක්‍රිස්ටිනා රණදේව ලෙසයි....

වැඩිදුර කියවන්න
22 09 2020
සත්ථා ( සසර ගමනක ඇරඹුම 6 )

පවරාගේ ආත්මයෙන් පසු ඇය නැවත මනුෂ්‍ය ආත්මභාවයක් ලබන්නේ වසර 702 කට පසුවය එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 919 දී පමණය. මෙය ඉතා...

වැඩිදුර කියවන්න
21 09 2020
පවරා ( සසර ගමනක ඇරඹුම 5 )

බිම්බා වට්ටකගේ ආත්මයට පසු පැමිණෙන්නේ පවරා ගේ ආත්මයයි ඒ මෙයින් වසර එක්දහස් අටසීය දෙකකට පෙර එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 218 ආසන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
21 09 2020
බිම්බාවට්ටක ( සසර ගමනක ඇරඹුම 4)

වසර අනූවක් තරම් කාලයක් රාවණ යුගය තුළ වෙද හෙදකම්හි යෙදෙන පූර්ව තිංශිකා ඉන් නික්මී යළිත් මනුෂ්‍ය ආත්මභාවයක් ලබන්නේ එයින් වසර...

වැඩිදුර කියවන්න
21 09 2020
පුර්ව තිංශිඛා ( සසර ගමනක ඇරඹුම 3 )

රඝුනාගේ ආත්මයෙන් පසුව නැවත පවරා මනුෂ්‍ය ආත්මයක් තුළ උප්පත්තිය ලබන්නේ වසර නමසිය හැට හතරකට පසු ව පූර්ව තිංශිඛා ලෙසයි. එම...

වැඩිදුර කියවන්න
21 09 2020
රඝුනා ( සසර ගමනක ඇරඹුම 2 )

නිම්බ ශීලා ගේ ආත්මයෙන් පසු වසර 600 කට හෝ 700 කට පසු තමයි ඇය යළිත් මිනිස් ආත්මයක් තුල උපදින්නේ. කාලුදායින්ගේ...

වැඩිදුර කියවන්න
18 09 2020
නිම්බශීලා ( සසර ගමනක ඇරඹුම 1 )

මෙයින් වසර හයදහස් දෙකකට පමණ පෙර එක්තරා මාළිගාවක රජ කුමරියක් සේ පවරා උපදිනවා. ඒ ආත්මේදි පවරා ගේ නම භාවනාව තුළින්...

වැඩිදුර කියවන්න
Translate »

You cannot copy content of this page