සමාජ සත්කාර

සිසු දරු සරණ 2017 - වහව ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලය

පොලවෙන් ලැබෙන ජල බිදත් ගිණි ගෙන දැවෙන ලිං 18 කට මැදීවු පුංචි මල් කැකුලු හෙට ලොවට ඔසවා තබන්නට දරණ උත්සහය…..

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »

You cannot copy content of this page

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x