ආශ්‍රමයෙන් ලබාගත හැකි සේවාවන්

  • කර්ම ඵල විග්‍රහය

පෙර ආත්මයේදි තමා අතින් සිදුවු කර්මයන් හදුනා ගනිමින් ඒ මත තම උපතේ සිට මරණය දක්වා නිර්මාණය කරනු ලබන විදවීම අවබෝධ කර දී එයින් මිදෙන පිලියම් මෙමගින් කියා දෙනු ලබයි .

  • කර්මාණුරූපී රුකියාව හා ජීවිතය දිශාගතකරන රාජයෝග හදුනාගැනීම

කර්මාණුරූපීව තමන්ට උරුම රුකියාව වෘර්ථිය කුමක්ද යන්න අවබෝධකර දීම හා ඉතා වේගයෙන් ජීවිතය සාර්ථක කරගතහැකි කර්මය විසින් තමන්ට උරුම කර දී ඇති වීශේෂිත මාර්ග හදුන්වා දීම හා රාජයෝග පවතීනම් එයින් ප්‍රයෝජන ගනු ලබන ආකාරය මෙමගින් කියා දෙනු ලබයි .

  • පුර්ණ ජීවිත විග්‍රහය

වයස අවුරුදු 15 ට අඩු දරුවන්ගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා සමස්ථ ජීවිතයේ තෙරතුරු පටල පහක් ඔස්සේ කියා දෙනු ලබයි .

1. ගති විග්‍රහය

දරුවාගේ ජීවිතේ ගති ලක්ෂණ , යුතුකම් හා වගකීම් ඉටු කරන ආකාරය , පවුලේ අය හා ඔහු සබඳතා දක්වන ආකාරය , සමාජ සබඳතා , ආදරය , අධ්‍යාපනය , දුර්වලතා ආදී බොහෝ පැතිකඩයන් මේ හරහා විග්‍රහ කෙරේ .

2 දුර්වලතා පටලය

දරුවෙකු තුළ පවතින දුර්වලතා හදුන්වා දීම මෙමගින් සිදුවෙයි.

3. කර්ම විග්‍රහය

පෙර ආත්මයේ දී කරන ලද අකුසල කර්මයන් හා ඒ හරහා මේ ආත්මයෙහි අත්විඳින තත්වයන් විග්‍රහ කරනු ලබයි.

4. රෝග පටලය

දරුවාගේ ජීවිත කාලය තුළදීම එම දරුවාට කර්මාණුරූපීව වැලදෙන රෝග පිලිබදව මෙහිදී පැහැදිලි කරනු ලබයි .

5. යෝග පටලය

උත්පත්ති ග්‍රහ බලය තුළ ඇති සුභ සුසුභ යෝගයන් තුළින් දරුවා අත්විදින තත්වයන් මෙමගින් පැහැදිලි කරදීම සිදුවෙයි .

6. දිශානතිය හා රාජයෝග පටලය

කර්මානුරූපීව තම ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය උදෙසා තෝරාගත යුතු වෘත්තිය කුමක් ද යන්නත් එය සාර්ථක කර ගැනීම උදෙසා උත්පත්ති බලය තුළින් සපයා ඇති විශේෂිත ක්‍රමවේදයන් හඳුනාගත හැකි වෙයි.

7. ආයු පටලය

ජීවිතයේ එක් එක් කාල වකවානු තුළ ඇතිවන හදිසි අනතුරු තත්ත්වයන් හා බාධක තත්ත්වයන් හඳුනා දීමත් ඒවා මග හරවා ගැනීම තුළින් සු කළ හැකි ආයුෂය පිළිබඳව විග්‍රහ කරනු ලබයි.

8. පිලිවෙත් පටලය

කර්මානුරූපීව රැගෙන එන සියලු ගැටළු පාලනය කර ගැනීම උදෙසා අවශ්‍ය පිළිවෙත් මේ හරහා විග්‍රහ කෙරේ.

  • නාම ඵල විග්‍රහය

පුද්ගලයෙකු දැනට භාවිතා කරන නාමය තුළින් ඔහුට ඔහුගේ දෙමාපිය සහෝදර කලත්‍ර හා දරුවන්g සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න ඉතා නිශ්චිතව මෙමගින් පැවසීමේ හැකියාව පවතී.

  • හෙල නාමකරණය

දැනට ලංකාවේ නාමකරණය නැතහොත් දරුවෙකුට නම් තැබීම උදෙසා ඉතා වැරදි ක්‍රමවේදයක් භාවිතා වන අතර එමගින් බොහෝ පීඩා නිර්මාණය වීම සිදුවෙයි . එම වැරදි තත්වයන් නිවැරදි කරමින් සුසිද්ධව නම් පටබැදීම මෙමගින් සිදුවෙයි .

  • හෙල නැකත් සැදීම

පොදු නැකත් වෙනුවට තමන්ටම සුසිද්ධව දෝෂ භංග කොට නැකත් සෑදීම

  • කර්මාණුරූපී විවාහ ගැලපීම

කර්මණුරූපීව තමන්ට උරුමව ඇති විවාහයේ සොබාවය අවබෝධකර දීම හා විවාහයක් උදෙසා ඉතා නිවැරදීම තෝරාගැනීම සිදුකිරීමට මග පෙන්වීම

  • ගෘහ පිංඩ නීර්ණය

තමාටම ගැලපෙන වර්ගඵලයක් මත නිවැරදි දිශාගත කිරීම් සහිතව නිවසක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීම

  • පයිරා වාස්තු පරික්ෂාව

දැනට ඉදිකර ඇති නිවසේ පවතින දෝෂ තත්වයන් හා ඒ මත අත්විදින පීඩාවන් පැහැදිලිකිරීම . එවා නිවැරදි කිරීම උදෙසා කඩා බිද දැමීමකින් තොර වු පිලියම් ලබා දීම .

  • ආයු විග්‍රහය

ජීවිතයේ එක් එක් කාල වකවානු තුළ ඇතිවන හදිසි අනතුරු තත්ත්වයන් හා බාධක තත්ත්වයන් හඳුනා දීමත් ඒවා මග හරවා ගැනීම තුළින් සු කළ හැකි ආයුෂය පිළිබඳව විග්‍රහ කරනු ලබයි.

You cannot copy content of this page

Reviews

[wpsbx_html_block id=26139]
Reviews
Close