හිරන්‍ය කාශ්‍යප

හෙල ඉතිහාසයේ ස්වර්ණතම යුගය ලෙස
සදහන්ව ඇත්තේ හිරන්‍ය කාශ්‍යප යුගයයි.
ලෝකය පුරා ශිෂ්ඨාචාර ගොඩනගමින් මුල්ම
අසුර අධිරාජ්‍යය ගොඩනගන්නේ ඔහුයි.
එහෙත් හිරන්‍ය කාශ්‍යප යුගය පිලිබද නිසි කතිකාවතක්
තවම අප රට තුළ ගොඩනැගී නැත.
රාවණ යුගය දේවයාණි යුගය
යළි සමාජගත කල අයුරින්ම මේ උත්සහය
හිරන්‍ය කාශ්‍යප යුගය නැවත ලියන්නටය…

 

16 07 2021
අසුරයන්ට පහරදෙන විෂ්ණු සිරියන්වරයෙක්ද ?

හෙළ ඉතිහාසය පිළිබඳ අවධානය යොමු කර බලන විට විෂ්ණු දසාවතාරයන් අතරින් වැඩි ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වී ඇත්තේ අසුර අධිරාජ්‍ය පෙරළා දැමීම...

වැඩිදුර කියවන්න
16 07 2021
පිටසක්වලයෙකුගේ සාපයකින් උපන් හිරන්‍ය කාශ්‍යප

හෙළ පොලවේ බලවත් වු සෑම අසුර රජකු ගේම ඝාතකයා බවට පත්ව ඇත්තේ විෂ්ණු අවතාරයක්ය යන්න මතු කර දැක්වීම උදෙසා විෂ්ණු...

වැඩිදුර කියවන්න
Translate »

You cannot copy content of this page