දීක්ෂා ගුරු මග

වේද ගීතිකාවේ සැගවුණු සනාතන දහම

‘අශමන්වතී රීයතෙ සං රභධවමුත්තිෂ්ඨත්
ප‍්‍ර තරතා සඛායඃ
අත‍්‍රා ජහාම් යෙ අසත‍්‍රශෝවාඃ
ශිවාන් වයමුතතරෙමාභි වාජන්

(ඍග්. 10.58.8 )

‘ප‍්‍රගතිහීන හා සත්ගුණ හීන
ජනයා මෙහි හැර දමා ප‍්‍රගතිශීලී හා සත්ගුණ ජනයා
රැගෙන
මම පෙරට යමි!

දීක්ෂා ගුරු

කාංචන ගීත් මනමේන්ද්‍ර

0777 96 44 74

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »

You cannot copy content of this page

Reviews

Reviews
Close
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x